دستکش موادی نیتریل کوتاه
دستکش موادی نیتریل کوتاه

کف این دستکش مقاوم در برابر مواد نفتی است.


  • قابليت لمس و چنگش بالا
  • سبک و مقاوم در برابر مواد نفتی
  • انعطاف پذير و راحت