چسب کاغذی آبریل پهنای 2 سانتی متر
چسب کاغذی آبریل پهنای 2 سانتی متر

چسب کاغدی باریک یکی از کاربردی ترین چسبها است و برای کارهای عمومی و چسباندن درزها و دور بندی بدون گذاشتن جا روی سطح و غیره ...  استفاده میشود .چسب کاغذی 2 سانتی‌متری آبریل به دلیل کنده شدن آسان و باقی نگذاشتن اثر، یک ابزار مناسب برای انجام کارهای هنری و پروژه‌های دانشجویی معماری است.


  • ابعاد20 × 101 × 101 میلی متر
  • وزن 54 گرم
  • طول 25 یارد ،27 متر
  •  پهنای 2 سانتی متر