• بازدیدکنندگان تا امروز1430335
  •   پشتیبان : 88363034 -021
  • پشتیبانی تلفنی ساعت 9 الی 16

 

صفحه 1 از 7
مینی ساب 22.23×6×115 متابو

این محصول برای  پردازش فلزات نرم و سخت کاربرد دارد. توضیحات بیشتر

کد محصول :616460
موجود
۱۱,۰۰۰ تومان
مینی برش آهن 22.23×3×115 متابو

این محصول برای برش و پردازش فلزات کاربرد دارد. توضیحات بیشتر

کد محصول :616420
ناموجود
۱۲,۰۰۰ تومان
برش آهن بزرگ 22.23 ×3 ×180 متابو

  این محصول برای برش و پردازش فلزات کاربرد دارد. توضیحات بیشتر

کد محصول :616457
موجود
۱۳,۰۰۰ تومان
مینی برش استیل 22.23×1×115 متابو

این محصول برای برش و پردازش فولاد و فولاد ضد زنگ  و فلزات نرم و سخت کاربرد دارد. همه کاره توضیحات بیشتر

کد محصول :616358
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
ساب بزرگ 22.23×6×180 متابو

این محصول برای  پردازش فلزات نرم و سخت کاربرد دارد. توضیحات بیشتر

کد محصول :616465
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
سنگ برش بزرگ استیل 22.23×1.6×180 متابو

این دیسک برش ویژه برای فولاد ضد زنگ، مواد نازک دیواری مانند لوله، ورق فلزی، پروفیل، سیم کاربرد دارد. توضیحات بیشتر

کد محصول :616184
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
برش استیل 22.23×1.9×230 متابو

سنگ برش استیل و آهن و  مواد نازک دیواری مانند لوله، ورق فلزی، پروفیل، سیم کاربرد دارد. توضیحات بیشتر

کد محصول :616496
ناموجود
۳۳,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 20 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :625164
موجود
۴۰,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 16 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :GIMLET 16
ناموجود
۴۰,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 17 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :GIMLET 17
ناموجود
۴۳,۰۰۰ تومان
گرانیت بر 22.2×115 متابو

این محصول برای برش در بتن و سنگ مرمر و گرانیت  و مصالح ساختمانی استفاده میشود . توضیحات بیشتر

کد محصول :624306
ناموجود
۴۸,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 21 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :GIMLET 21
ناموجود
۴۹,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 22 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :625166
موجود
۵۰,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 25 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :625168
موجود
۵۱,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 27 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :625169
موجود
۵۵,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 29 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :GIMLET 29
موجود
۵۶,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 30 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :625171
موجود
۵۷,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 32 متابو

  این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.   توضیحات بیشتر

کد محصول :625172
موجود
۶۰,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 33 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود. توضیحات بیشتر

کد محصول :GIMLET 33
ناموجود
۶۱,۰۰۰ تومان
گرد بر 8 درصد کبالت سایز 35 متابو

این گرد بر از الیاژ بسیار سخت 8 درصد کبالت ساخته شده است که برای سوراخ کاری در چدن خاکستری، فولاد ضد زنگ، فولاد، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود. توضیحات بیشتر

کد محصول :625174
موجود
۶۵,۰۰۰ تومان
صفحه 1 از 7
Top