رابط شش خانه 659 پارت الکتریک
رابط  شش خانه 659 پارت الکتریک

سیم رابط شش خانه ارتدار شهاب با کابل 5 متری و مغزی پلی آمید  با کلید روشن و خاموش.


  • مغزی پلی آمید
  • کلید روشن خاموش
  • طول کابل : 5 متر