• بازدیدکنندگان تا امروز1489455
  •   پشتیبان : 88363034 -021
  • پشتیبانی تلفنی ساعت 9 الی 16

 

لوله و اتصالات

لوله و اتصالات
صفحه 1 از 1
در پوش پلاستیکی اورینگ دار "3/4 نیوپایپ

در پوش پلاستیکی اورینگ دار "3/4 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :12272
تماس بگیرید
۳۰۰ تومان
لوله نیوپایپ 16mm حلقه ای

لوله 16MM (PEX-AL-PEX) در كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي ، تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع ،سيستم هاي گرمايش از كف ،انتقال آب در رايزرها قابل استفاده است . توضیحات بیشتر

کد محصول :91216
تماس بگیرید
۲,۰۰۰ تومان
لوله نیوپایپ 20mm حلقه ای

لوله 20MM (PEX-AL-PEX) در كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي ، تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع ،سيستم هاي گرمايش از كف ،انتقال آب در رايزرها قابل استفاده است . توضیحات بیشتر

کد محصول :91620
تماس بگیرید
۳,۰۰۰ تومان
مهره و ماسوره "1/2×16 نیوپایپ

مهره و ماسوره "1/2×16 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :10810
تماس بگیرید
۴,۱۰۰ تومان
مهره و ماسوره "3/4×16 نیوپایپ

مهره و ماسوره "3/4×16 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :10812
تماس بگیرید
۵,۰۰۰ تومان
لوله نیوپایپ 25mm حلقه ای

لوله 25MM (PEX-AL-PEX) در كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي ، تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع ،سيستم هاي گرمايش از كف ،انتقال آب در رايزرها قابل استفاده است . توضیحات بیشتر

کد محصول :92025
تماس بگیرید
۵,۰۰۰ تومان
مهره و ماسوره "3/4×20 نیوپایپ

مهره و ماسوره "3/4×20 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :10814
تماس بگیرید
۵,۲۰۰ تومان
مهره و ماسوره "1/2×20 نیوپایپ

مهره و ماسوره "1/2×20 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :10813
تماس بگیرید
۵,۶۰۰ تومان
سه راهی پرسی 16×16×16 نیوپایپ

سه راهی پرسی 16×16×16 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :20710
تماس بگیرید
۵,۸۰۰ تومان
لوله نیوپایپ 32mm حلقه ای

لوله 32MM (PEX-AL-PEX) در كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي ، تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع ،سيستم هاي گرمايش از كف ،انتقال آب در رايزرها قابل استفاده است . توضیحات بیشتر

کد محصول :92632
تماس بگیرید
۷,۰۰۰ تومان
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2×16 نیوپایپ

زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2×16 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :20910
تماس بگیرید
۷,۹۰۰ تومان
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2×20 نیوپایپ

زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2×20 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :20914
تماس بگیرید
۹,۰۰۰ تومان
سه راهی پرسی 20×20×20 نیوپایپ

سه راهی پرسی 20×20×20 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :20712
تماس بگیرید
۹,۳۰۰ تومان
مهره و ماسوره "3/4×25 نیوپایپ

مهره و ماسوره "3/4×25 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :10816
تماس بگیرید
۱۰,۵۰۰ تومان
سه راهی تبدیل پرسی 20×20×25 نیوپایپ

سه راهی تبدیل پرسی 20×20×25 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :20752
تماس بگیرید
۱۲,۴۰۰ تومان
سه راهی پرسی25×25×25 نیوپایپ

سه راهی پرسی25×25×25 نیوپایپ توضیحات بیشتر

کد محصول :20714
تماس بگیرید
۱۵,۶۰۰ تومان
لوله نیوپایپ 40mm حلقه ای

لوله 40MM (PEX-AL-PEX) در كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي ، تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع ،سيستم هاي گرمايش از كف ،انتقال آب در رايزرها قابل استفاده است . توضیحات بیشتر

کد محصول :93240
تماس بگیرید
۲۲,۰۰۰ تومان
صفحه 1 از 1
همه برندهای تجاری
Top